Busqueda

Búsqueda personalizada

NUEVO MATERIAL EN NUESTRO BLOGG VISITALO --->

FERIA MAYO CAJOLÁ 2014 EN HONOR A LA SANTA CRUZ CAJOLÁ

Esto es una parte de la feria que paso en Cajolá 03/05/2014 que fuimos a grabar esperamos que los guste y que disfruten el vídeo.
CONTRATACIONES A LOS TEL: (502)41810613


Más información »

Fiesta patronal 22 de julio 2014 concepción chiquirichapa

Esta es un poco de lo que paso en concepción chiquirichapa de la feria que paso en el mes de julio siendo el 24, del 2014 esperemos que lo disfruten y que compartan el contenido.

Más información »

25 verbos en Mam con traducción a español

25 Verbos en el idioma mam y Español 


01 Xlik'pul-------------> Saltar
02 Tz'ib'al-------------->Escribir 
03 Kayb'il-------------->Ver
04 B'ujil---------------->Pelear 
05 Oq'il.---------------->Llorar
06 Yolil.---------------->Hablar 
07 Kayil---------------->Mirar
08 B'aj------------------>Terminar 
09 U'jil------------------>Leer
10 Chmol--------------->Tejer
11 Yek'il---------------->Enseñar 
12 B'inchal-------------->Hacer.
13 Aq'unal-------------->Trabajar 
14 Najal----------------->Vivir
15 B'il-------------------->Oír 
16 Kwal----------------->Beber 
17 Itzj-------------------->Nacer
18 Tz'u'l----------------->Abrazar 
19 B'il-------------------->Escuchar 
20 B'etil------------------>Caminar 
21 Wal------------------->Comer
22 Uq'il-qeb'il------------>Sentar
23 Awal------------------>Sembrar
24 Okslal----------------->Creer 
Más información »

Dichos en el idioma mam de Guatemala ( T-XJANIL, CHIJUNYOL TOJ KYOL MAM)


T-XJANIL, CHIJUNYOL
Jun k’loj yol nim toklen toj qchwinqlal, ex ntzaj tman toj jun tumel naqx ntzaj yolin qe kyu’n qchman ojtxi tu’ntzu’n tten jun nuk’b’il ex jun tk’ujlalil toj qchwinqlal qu’m tilil tij tu’n txi’ qbinchan ma mlay qun ate’ jun tumel naq ntaj yolin qe.

->Taq’ux qama tz’ex txin tib’aj aqwil qun jaku tz’etz b’atx’ tij tqa’n.

->Nya b’an tu’n twan k’wal tzi ja qun lay txunku noj.

->Taq’ux qa ma kyaj  qine’ tchemuj txin qun lay txunku tzul tnex.

->Nya b’an tu’n twa’n q’a toj kab’e la’q qun jaku kab’e txujil.

->nya b’an tu’n tex txin tib’aj lak’b’en ti’j b’utx qun txak’ toj twi tne’x aj titz’ji.

->taq’ux qa ma chi moji’n k’wal tij sqa’ qun ja ku’ tze’l laqj tq’ob’xek  ma aj te txin twiky’ajaj.

->niab’an tu’n tu’n kyex k’wal tib’aj tmu’pal xin qun sqit tij twutz aj tb’ent.

->taq’ux q ama jaw tiqan k’wal tz’isb’il qun nim yol in jaw nab’len ti’j.

->Nya b’an tu’n tex mset tz’i’s ti’j k’wal qun jaku’ xjo’q tchmil  mo txu’jil.


->mi tz’ok ttzyu’n tqan q’ij, qu’n ja’k tz’el q’ayj twi’ tq’ob’a.  
Más información »

Nuevos poemas en mam con dibujos (Pak'ab' toj kyol mam ix tilb'ilal)

QTXU LI’Y (Madre Li'y) Poema a la madre en mam.
At jun maj otxi’ at toq jun chi’ qtxu ete’ toq talum ntlo’tq
In chex kayin intzun aq’unan tun kyku puqli talun ete’-
Toq tb’och tpatz e tkmel ex twakix intoq tzalaj ky’ij a’okx t-tzaj kyyab’ talu’n e kyim talu’n, ky’ixkoj twitz.
Tu’n ntlo’toq talu’n xi tqani’n jun tijaj tun
Kypoqli ju mojtl tej kyku puqli ok kyq’ anb’il
Tun min chi Kyim’a e xi tk’a’yin, ex jaw tja tu’n

Kywi’ talun ex tentzuntzi toj Tzalajb’il.

TOJ CHKAB’AL (En La laguna Chkab'al)
Xjal te tx’ajb’l kyi’j ex e ichim toj, qumx xi tzaqija’ chkab’al ja ta’toq ta’ tnejil ex jaw anq’in ja ta’ja’lo
Ja’lo  at ja ta’, qun aju ja’lo in ku nima’n kyun xjal ex at
qe’ patb’il b’echpon t-tzi.
OXE K’AWAL AJSI’WIL (Tres niños Leñadores)
Ati jun maj, ate’qe toq oxe’ k’wal in toq ch’ex si’wil toj
K’ul, atzun jun maj e xi’ toj k’ul, o’kx tej tokyal jun ku’k
Kyu’n ex kub’toq kyb’yo’n o’kx t-tzaj yollin juntl kku’k.
¿Je’ky ti’ in b’ajkyeye’ aqeye’ Wuk’il? In qo si’wine’ chechitzun oxe k’wal atzu ku’k tzaj tma’n kye
jaky’x txi jun chi’ikye kytzeq b’antzun chechitzu tx’qan k’wal luna lon chitzu chi’ku’k kye xi tqo’n jun jun te jun
tlo’ trasno xi kylo’n k’wal atxix tzun kyuky’ilan tekyib’ju ja’lo, xawunkuxi’x kychwinqal.

AYI’ WE… (Yo......)
Ayi’ we… ikyqine’ Tarzan,
najili qin’e toj k’ul tky’I Xwana
t-tziyile’ a’ Atzu’ wuk’ile’,
jun max Chita in wan k’ok’j
q’e’n atzu txkup xqin tqul tb’I jirafa
xja’ qchaq tqan xawanku k’och ti’j in
q’olb’en tejun elefante
Ikx kye kab’e max xawanqe’ etzu’ pich’,
inxix chi bitzan te qale aj tkux b’aj q’ij
e x-txil in chi b’itzan aj tok qoniky’an.
AJU TOKLEN TXIN (El Valor de la mujer)
Aju’ txin nimxi’x tun tok toj xnaq’tzb’il tnejil a toq manb’aj el tiq’in toklen atitzun jun manb’aj, ok tqo’n tmyal toj xnaq’tzb’il atzu txin ok tilil xnaq’tzb’il kye k’wal in tzun kamb’et ch’i k’a’chb’ilte tu’n atzu tman in tzalajm ex ma tz’el tniky’ qa jun kyoklen txin ex q’a ja’lo in un kub’ t-xima’n qa tzi’tz’ji jun k’wal axi’xlo qa xtin mojun q’a junileqekye’  in chi ajb’en.

Tilil ti’j tu’n tokx k’wal toj xn’a q’tzb’il, nya o’kx q’a, ikx lo tilil ti’j Tokx txin, qun ate’ ja’lo nya o’kx’te chan in aq’unan, ikxlo in Aq’unan ju’ aya ikx naqlo tun ma txi tchi’ixpu tib’ kynab’l wnaq Qa ntla ch’I xna’ qtzb’il b’anxix kye k’wal Jaku’ chi ku’b stz’uyin
Kyu’n juntl xjalil, ikx lay tun, tok te yajb’il, sen jalon in okakayin nim Qe’ qwunaqil chuck chqx.

Kyaq’un, e t’e qe’ nimaq ajtzib’al, e ajakawil, e ajq’anal, tilil tzulo ti’j Tun qlpe ch’ique ik, jun tun kyok k’wal toj jun oklenj nim xi’x.
XNAQ’TZB’IL (Escuela poema en mam)
Tilil ti’j tokx k’wal toj xna’q’tzb’il, nya o’kx q’a, ikx lo tilil ti’j tokx txin, Qun ate’ ja’lo nya o’kx te’ chan in aq’unan, ikxlo in aq’unan ju’ qya ikx naqlo tun ma txi tchi’xpu tib’ kynab’1 wnaq qa ntla Ch’i xna’qtzb’il b’anxix kye k’wal jaku’ chi ku’b stz’uym
Kyu’n juntl xjalil, ikx lay tun, ok te yajb’il, sen jalo in
Okqkayin nim qe’ qwunaqil chuck chaqx.
Kyaq’un, e t’e qe’ nimaq ajtzib’al, e ajkawil, e ajq’anal,
Tilil tzulo ti’j tun qlpe ch’iqe ik jun, tun kyok k’wal toj jun
Oklenj nim xi’x.


Más información »

Nuevas Trabalenguas en mam con dibujos (B'ALQ'ILQAQ' TOJ KYOL MAM IX TILB'ILAL)

Nxta’n txin txa`x tx’ab’j txa’x tx’ab’j Nxta’n txin


Nxputzine jun xputz tx’yan toj xpotzb’il
Toj xpotzb’il nxputzinje jun putz tx’yan.
Q’an q’in q’in tu’n q’anil q’uq’Tjax ch’el tib’aj chùt chèch ch’um ch’in.
Kxminchil ma txi’inwane, kxminch’il, ma txi nwane te qale tu’n tpaj ma txi’n nwane kxminchìl ma chin kyeje te kxminch’il  
Kama txin q’mane, xlaqjel
Nxlaq tb’i nxlaqjel nxlaqSenxel k’ujlana
A nxi tkùjlana min
Nxi k’ujlana sentajb’ila
Tun txi kujlana

Samat nwane
Samat kel wane/
Txaqan samat xinwane
Machin samatje
Más información »

Nuevos Adivinanzas en mam con dibujos (Pomb'tz toj kyol mam y tilb'ilal)

Nimxix txaq ex nya tze
nyolin ex mixtì’ ttzi
q’man tza ti’ tzinjo?
U’j


Kyaje tqan te prim
ka’b’e tqan te mk’jan q’ij
o’kxsin te qale oxe’ tl
tqan?
Alkyeqine?

Xjal


Na’npu chin kayine
nchi ajb’ena te
klol kywi’ ichin te q’ij
ex at nxiky’e w’jeley
Alkyeqina?

Xmo’l
Nchi ajb’ena kye ichin
ex kye qya
nktxet tkyaqil kyqan
wu’ne, japunix toj
k’alb’el el ky k’atz
Alkyeqina?

Wexj
Kyaje ntene ex ati wíb’aje
Ataqe xjal najliq’e nketze
A ti njpele’
Nchi okx jal ex inch’e ex
Woje. Alqeqine?

Ja.

Nech’e ajb’ene qachq’al keye
Tu’n tel kwaj kije, tun txjet
K’ije ex tun keje xnu’l titi nb’iye?

A’
At kab’e twitz
atz kayinxa tzelti’j
el-ketzulo?

Chers matz’b’il
In chin tanajlaye twitz kya’j
ex tzun min inchalqine ex
mixti nxik’e?
Tiqintune?

K’q’q
q’eq chin kayine’ toj k’ayb’il
kyaq chin kayine’ toj ja
tiqintzune?
Txalq’aq’Ayine nkux wab’j
Wue aju wab’j
Su’an nchin
Jax q’one twi q’aq’q’ea wije
Tu’n sib’ A’kyeqine?

Sub’l


At jun n’ex nim tij maqa
Ttxo’w. alkyetzun?

Aju I’x


Jun jun prim
nokx wab’j woje
aju wab’j muqin
in chin tz q’aje
wab’j woje
in chi yon xjal
weye tu’n kwan
alkye qine?

Xk’o’n
Jun mamb’aj jwe’
t-k’wal
alkye tzan?
Q’ob’aj
A ti jun xjal kyaq tij
Alkyetzunlo?

A xkoy B’il


Ikqine’ iksen jun ja
In chin najb’ene te ichb’il
In chi moq’ti xjal te ichb’il
In chi moq’ti xjal wune’
El kyeqine?

Chuj
Saq qine, naqa nkub’e tun ek’
q’an q’anale in chinx
tch’ona te txilil wab’j
el kyeqin tzune?

A jos.
Chyax q’ine, tu’n tz’un
Nya ch’el q’ine.
Kujx qine, ex nya wakx
q’ine.
Alkyeq’inet?
Ich
Más información »

musica

COLABORA CON NOSOTROS ---->

Mendez Loayes. Con la tecnología de Blogger.

visitors

free counters